Inne

Czy warto sprawdzać stan instalacji elektrycznych?

Czy warto sprawdzać stan instalacji elektrycznych?

Na co dzień wydaje nam się, że prąd jest nam dany tak, jak powietrze a o instalacji elektrycznej przypominamy sobie dopiero w momencie remontu lub gdy coś przestaje działać. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak ważne jest systematyczne dokonywanie jej przeglądu. Niejednego z nas mogłoby to uchronić przed tragiczną konsekwencją, jaką może być m.in. pożar.

Zanim instalacja elektryczna zostanie oddana do eksploatacji, wykwalikowany elektryk powinien przeprowadzić badania odbiorcze. Mają one na celu potwierdzenie czy działa ona prawidłowo i nie stwarza żadnych zagrożeń. Tego rodzaju badania polegają na precyzyjnych oględzinach oraz pomiarach parametrów technicznych i prób według zaleceń normy PN-HD 60364-6:2008. Głównym celem badań odbiorczych jest skontrolowanie działania wykonanej instalacji pod względem obowiązujących przepisów oraz norm.

Zalecenia dotyczące badań okresowych

Badania okresowe związane z eksploatacją instalacji elektrycznej należy wykonywać przynajmniej raz na 5 lat. Istnieją szczególne przypadki, takie jak pomieszczenia, w których zagrożenie pożarowe lub związane ze żrącymi wyziewami jest większe ze względu np. na specyfikę pracy zakładu. Wówczas zaleca się przeprowadzanie badania raz na rok. Dlaczego warto zainwestować w usługi elektryczne i dowiedzieć się czy instalacja działa bez zarzutu? Przede wszystkim dlatego, że może to uchronić przed poważną awarią i znacznie większymi kosztami naprawy, ale może też uchronić przed pożarem, a życie ludzkie jest w końcu najważniejsze. W czasie badań okresowych elektryk dokonuje oględzin i pomiarów parametrów technicznych oraz sprawdza skuteczność samoczynnego wyłączania się zasilania i rezystancji izolacji. Chcąc zadbać o własne bezpieczeństwo, poszukaj oferty elektryka z twojej okolicy i tak np. Kraków może korzystać z usług http://elektrykwkrakowie.com.pl/. Pamiętajmy, że im starsza instalacja, tym więcej usterek może w niej występować, dlatego nie zwlekaj i przeprowadź dokładną inspekcję.

Na co elektryk zwraca uwagę w czasie oględzin instalacji?
W czasie badania elektryk sprawdza sposób zabezpieczenia przed porażeniem prądem, a także ochronę przeciwpożarową i związane z nią urządzenia. Poddaje kontroli to czy oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych są prawidłowe. Weryfikuje również poprawność połączeń obwodów oraz sprawdza, czy niezbędne tablice ostrzegawcze i oznaczenia znajdują się w odpowiednim miejscu.

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *