infoonas.pl

portal dla kupujących i sprzedających nieruchomości

Inne

Metoda NDT w fizjoterapii dzieci

Nazwa NDT Bobath pochodzi po prostu od angielskiego skrótu Neurodevelopmental Treatment, co oznacza metodę neurorozwojową. Koncepcja NDT Bobath została zbadana i opracowana przez czeskie małżeństwo Berthę i Karela Bobathów. Berta, która była fizjoterapeutką i jej maż Karel, który był neurologiem, analizowali zaburzenia neurologiczne u dorosłych pacjentów po przebytym
udarze. Następnie Bertha przeniosła te obserwacje na dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym Później, inni lekarze w Szwajcarii rozwinęli tę metodę i zastosowali ją do usprawniania niemowląt i małych dzieci z zaburzeniami w ich rozwoju psychoruchowym.

Zasady powyższej koncepcji opierają się głównie na niemalże doskonałej znajomości rozwoju psychoruchowego dziecka a także odpowiedniej wiedzy na temat zaburzeń oraz ich ewentualnych skutków, wynikających z uszkodzenia CUK, czyli Centralnego Układu Nerwowego. Dzięki takiej wiedzy można zaobserwować wiele istotnych czynników mających niewątpliwie wpływ na kondycję chorych osób. Koncepcja ta ciągle się zmienia, dzięki czemu dostosowuje się w sposób szybki do aktualnej wiedzy opartej na najnowszych badaniach naukowych. Nowoczesna terapia według zasad NDT to terapia oparta tylko i wyłącznie na naukowych faktach. Dzięki temu okazuje się być skuteczna w różnych, nawet trudnych przypadkach. Założenia powyższej terapii powinny zawierać następujące czynności: normalizacja napięcia posturalnego, zahamowanie nieprawidłowej aktywności odruchowej, torowanie automatycznych reakcji nastawczych i równoważnych, wzmacnianie bardziej osłabionych mięśni, przełożenie ćwiczeń na funkcję i dążenie do osiągania tak zwanych CELÓW funkcjonalnych, zakładanie pozostałych (realnych) celów dostosowanych indywidualnie do możliwości każdego dziecka, umiejętność przewidywania oraz zapobieganie zmianom wtórnym w przyszłości, dziecko powinno aktywnie uczestniczyć w różnych ćwiczeniach np. młodsze dzieci przez zabawę, starsze powinny wiedzieć, czemu konkretne ćwiczenie służy. Dzięki temu, będzie z pewnością chętniej je przyswajać. Różne praktyki stworzone przez lekarzy mają także na celu rozwój psychofizyczny.

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *