Inne

Darowizna mieszkania- co trzeba o niej wiedzieć?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny rozumie się sytuację w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzez obdarowanego kosztem swojego majątku. To po prostu nieodpłatne przekazanie mieszkania czy domu. Lepiej umowę darowizny zawszeć w formie aktu notarialnego, jest to o tyle dobre rozwiązanie, że obowiązek zgłoszenia nabycia darowizny, zostanie zgłoszony przez notariusza do właściwego urzędu skarbowego. W innej sytuacji, to na nas spoczywałby ten obowiązek.

Kiedy darowizna mieszkania jest wolna od podatku?

Jak wiemy, większość czynności prawnych powoduje powstanie czynności prawnej po stronie co najmniej jednego z uczestników takiej czynności. W przypadku umowy darowizny mieszkania, nie wszystkie osoby muszą płacić podatek. Jeśli osoba obdarowana jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, pasierbem, ojczymem, macochą darczyńcy- nie trzeba płacić podatku. Lecz trzeba pamiętać o tym, by w ciągu 6 miesięcy od chwili powstania obowiązku podatkowego złożyć stosowną informację w urzędzie skarbowym. Jeśli nie dotrzyma się tego terminu to podatek trzeba zapłacić. Obowiązek podatkowy powstaje w jeszcze jednym przypadku, a mianowicie wówczas, gdy osoba obdarowana zdecyduje się sprzedać mieszkanie przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego. Jakie są zalety darowizny? Niewątpliwą zaletą jest to, że umowa darowizny mieszkania zawierana jest ze skutkiem natychmiastowym. Więc w chwili podpisania umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego jest już właścicielem.

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *