Inne

Konferencje odbywające się w obiektach na terenie miasta Lublin – kategoryzacja

U podstaw kategoryzacji oraz rekomendacji w działalności hotelarskiej leży przekonanie, iż zachęci ona podmioty świadczące usługi hotelarskie do podnoszenia kategorii w zróżnicowanych grupach rodzajowych, a w efekcie również do jakości usług. Podobną uwagę można również odnieść do konkursów organizowanych przez zróżnicowanego rodzaju organizacje branżowe w hotelarstwie, jednak nie tylko, ale i również samorząd gospodarczy w turystyce. Wskazuje się, że jest to istotny czynnik kształtujący, jakość we współczesnym hotelarstwie.

Aspekt ten dotyczy również konferencje Lublin. Ich celem jest między innymi chęć utrzymywania jakości poszczególnych usług hotelarskich na poziomie akceptowalnym oraz oczekiwanym poprzez aktualnych oraz potencjalnych klientów, a co za tym idzie również stopniowe podnoszenie jakości obsługowej. Pamiętajmy jednak, że owa rekomendacja ma charakter dobrowolny oraz jest wszczynana na wniosek zainteresowanego zakładu hotelarskiego. To właśnie na polskim rynku hotelarskim rekomendację prowadzi ,,Polskie Zrzeszenie Hoteli”. Celem takiej rekomendacji z punktu widzenia interesów konsumentów jest wyłonienie najlepszych zakładów hotelarskich w danej miejscowości.

Biorąc pod uwagę owe interesy zakładów hotelarskich taka rekomendacja ma stanowić zdecydowaną przewagę konkurencyjną również w aspekcie sal konferencyjnych oraz kształtować wizerunek przedsiębiorstwa hotelarskiego na tymże rynku. Zatem rekomendacja opiera się na kryteriach wykorzystywanych w ramach kategoryzacji uzupełnionej o dane elementy zależne od czynnika ludzkiego.

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *