infoonas.pl

portal dla kupujących i sprzedających nieruchomości

Inne

Pomiar sytuacyjno- wysokościowy. Czym jest i do czego służy?

Pomiaru sytuacyjno- wysokościowego może dokonać tylko uprawniony geodeta. Jest to pomiar bezpośredni, który wymaga od geodety bezpośredniego kontaktu z przedmiotem pomiaru. Pomiary sytuacyjno- wysokościowe wymagane są tam, gdzie brakuje mapy zasadniczej. (do celów projektowych, czy też w celu uaktualnienia mapy).

Jakich informacji dostarcza pomiar sytuacyjno-wysokościowy

Pomiar sytuacyjno- wysokościowego dostarcza informacji o położeniu szczegółów sytuacyjnych w obranym układzie współrzędnych wysokościowych oraz płaskich; w wyniku takiego pomiaru powstaje mapa zasadnicza, mapa numeryczna, mapa sytuacyjno-wysokościowa lub taka, która służy do celów projektowych. Te pomiary są niezbędne dla wszystkich, którzy chcą się starać o pozwolenie na budowę.

Pomiar sytuacyjny i pomiar wysokościowy

Czym dokładnie jest pomiar sytuacyjny i pomiar wysokościowy. Ten pierwszy określa położenie punktów załamań osi obiektów liniowych, geometrycznych środków obiektów punktowych, a także punktów załamań obrysów obiektów powierzchniowych. Pomiar sytuacyjny może być wykonywany różnymi metodami, m.in. metodą biegunową czy przedłużeń konturów sytuacyjnych. Czym jest pomiar wysokościowy? To zmierzenie różnic wysokości pomiędzy punktami obiektów, które umożliwiają określenie wysokości punktów. Pomiaru wysokościowego wykonuje się za pomocą metody tachimetrii.

Do czego służy pomiar sytuacyjno-wysokościowy

Pomiar sytuacyjno- wysokościowy służy do aktualizacji mapy zasadniczej, stworzenia mapy do celów projektowych, wykonania pomiarów realizacyjnych, dokonywania pomiarów inwentaryzacyjnych sieci, budynków czy budowli, inwentaryzacji obszarów górniczych. Jeśli planujemy inwestycję w postaci budowy domu, warto poszukać dobrego i rzetelnego geodety a zarazem doświadczonego. Pamiętajmy też, że geodeta musi posiadać uprawnienia, inaczej zgodnie z prawem nie może wykonywać zawodu. Jeśli szukamy sprawdzonego geodety.

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *